Mastos on vastuullisuuden asiantuntija

Mastos on vastuullisuuden asiantuntija

Vastuullisuus on osa yrityksen kilpailukykyä nyt ja tulevaisuudessa.

Vastuullisuus on osa yrityksen kilpailukykyä nyt ja tulevaisuudessa.

Vastuullisuusmittaristo

Olennaisuusanalyysi ja sisäinen ymmärrys
Vastuullisuusindikaattoreiden valinta

Datan keruu workflow

Analysointi ja pdf-tuloste

Koulutukset ja valmennukset

ESG tutuksi

Mitä on yritysvastuu

Viestintä ja mittaaminen

Olennaisuusanalyysi ja arvoketju

Vastuullisuusymmärrys

Vastuullisuuspäällikkö

Sisäinen resurssi käynnistämisessä ja murrosvaiheessa.

Kouluttaa ja valmentaa

Auttaa saamaan prosessin toimimaan.

Voit olla missä tahansa vaiheessa vastuullisuuden kanssa.

Voit olla missä tahansa vaiheessa vastuullisuuden kanssa.

Me autamme sinua varmistamaan, että yrityksenne suunta on vastuullinen ja kestävä, eikä vaikuttaminen jää pelkäksi pinnan kiillottamiseksi!


Ehkä olet jo toteuttanut toimia, linjannut strategiaa kestävyyttä kohti – tai yrityksesi on vasta alussa. Vastuullisuustyössä lähdetään aina yrityksen nykytilasta eteenpäin. Kysymys on yrityksellesi oikeiden askelten ottamisesta.

Me autamme sinua varmistamaan, että yrityksenne suunta on vastuullinen ja kestävä, eikä vaikuttaminen jää pelkäksi pinnan kiillottamiseksi!


Ehkä olet jo toteuttanut toimia, linjannut strategiaa kestävyyttä kohti – tai yrityksesi on vasta alussa. Vastuullisuustyössä lähdetään aina yrityksen nykytilasta eteenpäin. Kysymys on yrityksellesi oikeiden askelten ottamisesta.

Logo

Tutustu webinaareihimme täältä.

Tutustu webinaareihimme täältä.

Avaamme webinaareissamme vastuullisuustyön käynnistämisen näkökulmia ja askeleita erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta.


Avaamme webinaareissamme vastuullisuustyön käynnistämisen näkökulmia ja askeleita erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta.


Miksi pk-yrityksen vastuullisuustyö kannattaa käynnistää?

Miksi pk-yrityksen vastuullisuustyö kannattaa käynnistää?

Vastaa markkinan vaatimuksiin yrityksen vastuullisuudesta

Toiminnan ulkoiset vastuullisuusvaatimukset kasvavat esimerkiksi kiristyvästä säätelystä johtuen.

Tunnista ja pienennä riskejä

Tarkka tilannekuva koko arvoketjun vastuullisuustilanteesta on vastuullisuusjohtamisen edellytys.

Mittareihin pohjautuva vastuullisuus

Tuottaa tarvitsemasi tiedot tarjouksiin ja raportteihin aina kun tarvitset.

Sitouta sidosryhmät ja asiakkaat

Vaikuttava vastuullisuustyö edellyttää osallistamista ja viestintää.

Kehitä työnantajamielikuvaa

Parhaat osaajat valitsevat vastuullisen työnantajan.

Kasva!

Vastuullisuus on kilpailukykyasia jo nyt. Miksi lykätä aloittamista?

Mastoksen palvelu on helpoin tapa käynnistää vastuullisuustyö


Mastoksen palvelu on helpoin tapa käynnistää vastuullisuustyö


Vastuullisuus ei ole päälle liimattua viestintää, vaan arjen tekoja. Vastuullisuuden johtaminen on kuitenkin vaikeaa, jos tilannekuva puuttuu tai kokonaisuutta johdetaan erillisinä asioina tai vastuullisuus nähdään vain raportointina. Mastoksen palvelu luo sillan vastuullisuuden ja liiketoiminnan ydinprosessien johtamisen välille. Vastuullisuustyöstä tulee yrityksen päivittäisjohtamisen osa.

Vastuullisuus ei ole päälle liimattua viestintää, vaan arjen tekoja. Vastuullisuuden johtaminen on kuitenkin vaikeaa, jos tilannekuva puuttuu tai kokonaisuutta johdetaan erillisinä asioina tai vastuullisuus nähdään vain raportointina. Mastoksen palvelu luo sillan vastuullisuuden ja liiketoiminnan ydinprosessien johtamisen välille. Vastuullisuustyöstä tulee yrityksen päivittäisjohtamisen osa.

Vastuullisuus ei ole päälle liimattua viestintää, vaan arjen tekoja. Vastuullisuuden johtaminen on kuitenkin vaikeaa, jos tilannekuva puuttuu tai kokonaisuutta johdetaan erillisinä asioina tai vastuullisuus nähdään vain raportointina. Mastoksen palvelu luo sillan vastuullisuuden ja liiketoiminnan ydinprosessien johtamisen välille. Vastuullisuustyöstä tulee yrityksen päivittäisjohtamisen osa.

Näin se toimii

Näin se toimii

Käyttöönotto kahden työpajan prosessina

Käyttöönotto kahden työpajan prosessina

Käymme läpi yhtiönne toimintamallin ja arvoketjun painottaen vastuullisuutta nykyisen toiminnan valossa ja tulevaisuuden trendien näkökulmasta.

 • Tilannekuvan lisäksi tunnistetaan haasteita sekä uusia mahdollisuuksia.

 • Olennaisuusanalyysin ydin: mitä vastuullisuus tarkoittaa teidän yritykselle.

5 h

5 h

5 h

Tyypillinen käyttöönottoon kuluva aika.

Mittareiden kiinnittäminen

Mittareiden kiinnittäminen

Mastos auttaa määrittämään mittarit, jotka on johdettu nykyhetken käytetyimmistä vastuullisuusstandardeista ja viitekehyksistä (GRI, SASB, UN SDG, ESRS, NSRS). 

 • Vastuullisuusmittarit eli indikaattorit ovat johdettavissa tämän hetken vastuullisuusraportoinnin standardeihin.

 • Yrityksenne vastuullisuuden johtaminen ja vastuullisuusraportointi perustuu aina ehjään tilannekuvaan.

23 kpl

23 kpl

23 kpl

Keskimääräinen mittareiden määrä Mastoksen asiakkailla.

Vaivaton tiedonkeruu

Vaivaton tiedonkeruu

Mastoksen palvelun avulla tiedot pysyvät ajan tasalla. Keräämme tiedot vastuuhenkilöiltänne sieltä, missä tieto syntyy. Avullamme ylimääräiset raportointikierrokset ja turha sisäinen työ saadaan minimoitua ja tiedot kootaan Mastoksen tietokantaan.

 • Keskitetty ja ajantasainen vastuullisuus- ja liiketoimintatietokanta.

 • Edistyneet data-analyysiominaisuudet.

 • API -integraatiomahdollisuus datan keräämisen automatisointia varten.

10 min

10 min

10 min

/ vastuuhenkilö / kk. Tiedon päivittämiseen kuluva aika.

Nopeasti hyödynnettävää vastuullisuustietoa

Nopeasti hyödynnettävää vastuullisuustietoa

Aina ajantasainen vastuullisuus- ja kasvudata on helppo hyödyntää.

 • Hallitukselle raportointi.

 • Myynnin ja markkinoinnin liitteet.

 • Ajantasaiset tiedot yrityksen verkkosivulle.

7 klikkausta

7 klikkausta

7 klikkausta

Vastuullisuusraportin tuottaminen tarjouksen liitteeksi.

Säännöllinen tarkastelu asiantuntijamme kanssa

Säännöllinen tarkastelu asiantuntijamme kanssa

Saat päivityssyklin mukaisesti meiltä havaintoja ja vinkkejä datastasi. Käymme läpi numerot, toiminnan sekä mahdollisuudet niiden takana. Autamme kartoittamaan seuraavat askeleet matkalla vahvempaan ja kestävämpään kilpailukykyyn.

 • Kaksi kertaa vuodessa pysähdymme keskustelemaan tarkemmin.

5 piippausta

5 piippausta

5 piippausta

Mastoksen tyypillinen vastausaika soittoihin.

Tee mitattavasta vastuullisuudesta yrityksenne mittava kilpailuetu

Tee mitattavasta vastuullisuudesta yrityksenne mittava kilpailuetu

Tuntuuko vastuullisuuden tavoittelu kaukaiselta? Vastuullisuus on yksi suurimmista ostamiseen vaikuttavista megatrendeistä sekä kuluttaja että B2B-markkinassa. Muutos on siis suuri, mutta tarjolla on myös nopeita voittoja, jotka parantavat kilpailukykyä heti.

Tuntuuko vastuullisuuden tavoittelu kaukaiselta? Vastuullisuus on yksi suurimmista ostamiseen vaikuttavista megatrendeistä sekä kuluttaja että B2B-markkinassa. Muutos on siis suuri, mutta tarjolla on myös nopeita voittoja, jotka parantavat kilpailukykyä heti.

Motivoituneempi ja osallistuneempi henkilöstö

Varmistaa osaajien pysyvyyden ja houkuttelee uusia tekijöitä taloon.

Riskit

Pienemmät riskit parempien ja kestävämmällä pohjalla olevien kumppanuuksien kautta.

Prosessien tehostuminen

Säästöjä, mutta myös parempaa tuotantotehokkuutta ja fiksumpaa tekemistä.

Säästöt

Energian kulutus pienenee, materiaalitehokkkuus paranee ja resursseja käytetään fiksummin.

Tartu hyötyihin saman tien!

Tartu hyötyihin saman tien!

Tartu hyötyihin saman tien!

Varaa esittelytapaaminen Outilta!

Varaa esittelytapaaminen Outilta!

Varaa esittelytapaaminen Outilta!

ESG-tiedolle on useita käyttökohteita

ESG-tiedolle on useita käyttökohteita

Sisäinen viestintä

Vastuullisuusraportointi

Myynti

Markkinointi

Kestävän kasvun johtaminen

Sertifioinnit ja laatujärjestelmätyö

Sidosryhmäviestintä

Tee vastuullisuudesta kilpailuetu nopeasti!

Tee vastuullisuudesta kilpailuetu nopeasti!

Varaa esittelytapaaminen asiantuntijan kanssa. Käydään yhdessä läpi, miten nopeasti saatte hyödyn irti kasvuunne.

Varaa esittelytapaaminen asiantuntijan kanssa. Käydään yhdessä läpi, miten nopeasti saatte hyödyn irti kasvuunne.

Varaa esittelytapaaminen asiantuntijan kanssa. Käydään yhdessä läpi, miten nopeasti saatte hyödyn irti kasvuunne.

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy