vastuullisuus

Hallitus ja yritysvastuu - mitä johdon tulee tietää vastuullisuuden johtamisesta?

Yrityksiin kohdistuu seuraavina vuosina vastuullisuuteen liittyviä muutoksiaerityisesti EU:n lainsäädännön osalta. EU:n velvoitteet yritysvastuun raportoinnista ja direktiivien muutoksista astuvat voimaan ensi vuodesta (2025) alkaen. Sen myötä suuremmilla yrityksillä on velvollisuus koota tietoa ja raportoida toimistaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja työvoimaan liittyvien asioiden osalta.

25.1.2024

Outi osoittaa diaa
Outi osoittaa diaa

Heti vuoden vaihduttua olemme saaneet osallistua vilkkaaseen keskusteluun ysitysvastuusta. Joulukuussa vedimme aiheesta webinaarin, jonka pääpointit on tiivistetty tähän. 

Webinaarin tallenteen voit tilata täältä. 

Yrityksiin kohdistuu seuraavina vuosina vastuullisuuteen liittyviä muutoksiaerityisesti EU:n lainsäädännön osalta. EU:n velvoitteet yritysvastuun raportoinnista ja direktiivien muutoksista astuvat voimaan ensi vuodesta (2025) alkaen. Sen myötä suuremmilla yrityksillä on velvollisuus koota tietoa ja raportoida toimistaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja työvoimaan liittyvien asioiden osalta.

Nyt huomion keskipisteessä on vastuullisuusraportointi. Yritysvastuuraportointi voi koskea myös sinun yritystäsi. Nyt on aika valmistautua, miten sinä aiot tehdä yrityksestä tulevaisuuden kestävän?


Yritysvastuu on liiketoimintaa

Yrityksesi on osa arvoketjua. Raportointivelvoitteet koskevat aluksi vain suurimpia yrityksiä, mutta raportoinnin piirissä olevia yrityksiä vaaditaan keräämään tiedot myös alihankkijoiltaan. EU:n lainsäädäntö tulee muuttamaan tapaa, jolla vastuullisuutta tarkastellaan. 

Raportointivelvoitteissa korostuvat ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät toimet sekä ihmisoikeuksien toteutuminen omassa työvoimassa, mutta myös arvoketjussa. Hiilijalanjälki ja päästölaskenta ovat puhututtaneetkin jo pitkään, mutta sosiaalisen vastuun näkökulmasta yrityksen vaikutukset eivät vielä tahdo yltää omaa työvoimaa pidemmälle.


Hallituksen rooli muutoksessa

Toimitusjohtajana ja yrityksen johtotehtävissä olet avainasemassa varmistamassa EU:n lainsäädännön noudattamista ja vastaamassa asiakkaiden tai rahoittajien kysymyksiin. Hallituksen tehtävänä on olla kartalla ja ymmärtää, miten ja mistä raportoidaan. EU:n raportointistandardin (ESRS) määritteet voivat aluksi tuntua yksityiskohtaisilta, ne ovat yhteensopivia pitkään käytössä olleen GRI-raportointistandardin kanssa.


Valmistaudu vuoropuheluun ja avoimeen keskusteluun

Valmistautuminen tuleviin muutoksiin edellyttää avointa vuoropuhelua sidosryhmän kanssa. Ymmärtäkää yhdessä, mikä on yritykselle olennaista vastuullisuuden osalta ja miten se vaikuttaa yrityksenne raportointiin. Aloittakaa keskustelu ja pyrkikää ymmärtämään, mitä odotuksia päämiehillä voi olla. Olennaisyysanalyysi voi tulla myös ajankohtaiseksi.


Osaamisen kehittäminen ja tietovirtojen seuraaminen

Yrityksen vastuullisuus ei ole koskaan valmis, ja avainasemassa on jatkuva kehittyminen. Kouluttakaa henkilöstöänne ja varmistakaa, että yrityksenne on valmis kohtaamaan tulevaisuuden muutokset. Seuratkaa tietovirtoja ja osoittakaa sitoutumisenne vastuullisuuteen viestimällä tavoitteistanne ja toimistanne.


Eettisen toiminnan rooli maineenhallinnassa

Läpinäkyvyys, avoimuus ja eettinen toiminta ovat entistä tärkeämpiä maineenhallinnan näkökulmasta. Laatikaa selkeä toimintamalli omasta toiminnastanne ja varautukaa siihen, että vastuullisuus nousee keskusteluun. Näytätte sitoutumisenne tekoihin, joilla luotte kestävää liiketoimintaa.


Asenne ratkaisee

Muutokset ovat edessä, ja kilpailuhyöty syntyy kun toimit ajoissa. Suhtaudu avoimesti keskusteluun ja kehitä yrityksesi osaamistasi. Varautumalla muutokseen varmistat, että yrityksesi on valmis tuleviin vastuullisuushaasteisiin.

Pidä silmällä tulevia ohjeistuksia ja muutoksia, ole valmis päivittämään prosesseja ajoissa. Siten varmistat, että pysyt ajan tasalla sekä aallon harjalla.

Avoimuus sekä vastuullisuus ovat tulevaisuuden menestyksen avaimia.

tilaa blogimme sähköpostiisi.

Inspiroidu kestävään kasvuun

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy