asiakkaat

Kartalle alueen yritysten vastuullisuusmaturiteetista – miten ja miksi vaivautua?

Vastuullisuuden tilannekuvaa uudistavan teollisuuden yrityksille

31.1.2023

Business Jyväskylä on jo pidempään tehnyt alueellaan vahvaa ekosysteemityötä. Sen tavoitteena on muun muassa tarjota alueen yrityksille verkostoja, helpottaa keskinäisen luottamuksen synnyttämisessä ja auttaa datan hyödyntämisessä sekä osaamisen jakamisessa.

Tähän liittyen loppuvuodesta 2022 oli halu päästä kartalle alueen yritysten vastuullisuusmaturiteetista. Toteutimme kyselyn, jonka datasta luotiin vastuullisuusmaturiteetin tilannekuva yrityksille, joilla on yksi iso päämies ja jotka toimivat uudistavassa teollisuudessa.

Tilannekuvan tähtäimessä on ymmärtää: 

  • Miten alueen yrityksien resilienssiä pystytään parantamaan suhteessa kasvaviin vastuullisuusvaateisiin?

  • Mitä toimenpiteitä tai työkaluja ekosysteemityössä pitää huomioida, jotta kasvu ja vastuullisuus voivat toteutua rinnakkain?

Case -kuvaus

Tilannekuva luotiin perinteisesti puhelinhaastatteluin toteutetulla kyselyllä. Puheluiden aikana oli vastaajien puheesta erotettavissa ylpeyttä omasta tekemisestä, mutta myös epävarmuutta koko teemaa kohtaan. Vastauksista havaittiin, että yrityksien arvoissa vastuullisuus jo on, mutta se ei välttämättä käänny toimiksi esimerkiksi tuotekehityksen tai säännöllisen seurannan osalta. Lisäksi tuotanto- ja alihankintaketjujen yhteistyössä ei vielä pyritä kehittämään toimintaa vastuullisempaan ja kestävämpään suuntaan. Yritykset vaikuttavat olevan melko yksin omien vastuullisuustavoitteiden kanssa.

Mastos koosti haastatteluista kertyneen datan ja keräsi havainnot yhteen, jotta Business Jyväskylä pääsisi hyödyntämään tuloksia mahdollisimman helposti ja käytännönläheisesti yritysten kanssa. Vastuullisuuden kehittäminen on mahdollista yhteisen verkostomaisen kehittämistyön kautta, jolloin mahdollistetaan vertaiselta oppiminen ja tiedon jakaminen matalalla kynnyksellä. Näin saadaan jaettua hyväksi havaitut toimet alueen yrityksissä. 

Kuten hyvin tiedämme, eri alueet, ja samalla koko Suomi, elävät yritysten toimivista ekosysteemeistä. Jotta alue voi kasvaa ja kehittyä, tulee paikallisia yrityksiä auttaa taklaamaan ajankohtaiset kehitysharppaukset tai tietotaitoaukot. Vastuullisuustoimia edellyttävät lainsäätäjät, päämiehet ja rahoittajat mutta myös kuluttajat ja työntekijät. Omilla toimillaan jokainen yritys voi joko hidastaa tai kiihdyttää kestävyyssiirtymää. 

Laajemmat havainnot ja löydökset viestimme kevään aikana yhdessä Business Jyväskylän kanssa.

Stay tuned!

tilaa blogimme sähköpostiisi.

Inspiroidu kestävään kasvuun

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy