kasvu

Kestävä kasvumalli - tutustu Mastoksen tapaan konkretisoida vastuullisuus!

Lähtökohtamme kestävän kasvun mallintamiseen

27.7.2023

Mastoksen kestävä kasvumalli auttaa yrityksiä kasvamaan kestävällä tavalla. Malli on ainutlaatuinen lähestymistavassaan yhdistää perinteisiä liiketoiminnallisia periaatteita ympäristö-, sosiaalisiin ja hallinnollisiin (ESG) näkökulmiin. Tämä lähestymistapa mahdollistaa yrityksille kokonaisvaltaisen ymmärryksen toiminnastaan ja auttaa tunnistamaan alueita, joilla ne voivat parantaa vaikutustaan ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä kasvattaa liiketoimintaansa. Tässä kirjoituksessa kuvaamme lähtötilaa ja vaatimuksiamme mallin kehittämiseen.

Liiketoiminnan vaikutuksen mittaaminen talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön on monimutkainen tehtävä. Haastavuutta lisää se, että Mastoksen tavoitteena ei ole pelkästään mittaaminen, vaan yrityksen toimintaa on pystyttävä parantamaan. On siis mitattava myös liiketoiminnan vaikutusta liiketoimintaan itseensä.

Mastoksen tuotekehityksen keskeisenä tavoitteena on luoda kestävää ja kannattavaa kasvua mahdollistavia työkaluja. Olemme aloittaneet asiakkaidemme liiketoiminnan perusteiden mittaamisesta ja keränneet kasvudataan yhdistettyä vastuullisuusdataa. Tiedon karttuessa meille on tullut tarve järjestää se järkevällä tavalla. Lähdimme systemaattisesti rakentamaan tästä mallista kilpailuetua asiakkaillemme.

Vaatimukset

Vastuullisuuten liittyvän datan jäsentämisen edellytyksenä on aina malli tai viitekehys. Asetimme tälle mallillemme neljä päävaatimusta, jotka perustuvat Mastoksen visioon sekä keskusteluihin asiakkaiden kanssa:

  1. Mallin on perustuttava olemassa oleviin viitekehyksiin ja tutkimustuloksiin.

  2. Sen on oltava käytännönläheinen ja sovellettavissa toimintaan ("actionable").

  3. Sen on yhdistettävä vastuullisuus- ja liiketoimintakontekstit merkityksellisellä tavalla.

  4. Sen on tuotettava lisäarvoa monilla eri toimialoilla ja yritysprofiileilla.

Olemme aloittaneet toimintamme vastuullisuuskonsultoinnilla, joten standardit kuten GRI ja SASB ovat luonnollinen lähtökohta vastuullisuuden kehittämiselle. Sen sijaan liiketoiminnan mittaamisen malli, joka toimii mielekkäällä tavalla yhdessä vastuullisuusdatan kanssa on haaste. Esimerkiksi Porterin viisi voimaa, Business Model Canvas, Lean Startup ja Sinisen meren strategia ottavat yhtä vähän kantaa vastuullisuuteen kuin Lean Manufacturing, Six Sigma, Information Systems ja DMAIC alkuperäisissä muodoissaan ja käyttötarkoituksissaan.

Tästä johtuen yritykset eivät tällä hetkellä käytä ymmärrettävää ja konkreettista viitekehystä, joka huomioi sekä vastuullisuuskontekstin vaikutukset että tarpeen kannattavaan kasvuun. Sen sijaan vastuullisuustoiminta on tyypillisesti siiloutettu omaksi toiminnakseen, joka ei ole osa ratkaisua liiketoiminnan ja tuotannon kehittämisessä.

2020-luvulla vastuullisuudesta tulee kuitenkin kasvuhaluisten kategoriajohtajien liiketoiminnan ydin. Vastuullisuutta ei näin voi johtaa erillään, omana siilonaan vaan se liittyy aina yrityksen ja sen toimintaympäristön kokonaisvaltaiseen johtamiseen. Se on poikkileikkaavaa ja toisaalta vahvasti eri asioihin ristiinlinkittyvää. Tästä syystä olemme kehittäneet oman mallin - uuden viitekehyksen - joka on suunniteltu auttamaan yrityksiä kasvamaan kestävällä tavalla ja lähestyy vastuullisuutta kokonaisvaltaisesti.

Lue lisää seuraavasta blogistamme (julkaisu viikolla 35).

tilaa blogimme sähköpostiisi.

Inspiroidu kestävään kasvuun

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy