asiakkaat

Konkreettisia mittareita kestävyyden edistämiseksi

Technosmartin johtajuus ja sitoutuminen kestävään kehitykseen edistää kilpailukykyä

9.3.2023

Technosmartin johtajuus ja sitoutuminen kestävään kehitykseen edistää kilpailukykyä 

Technosmart on ottanut vastuullisuuden integroimisen liiketoimintastrategiaansa ja laatukäsikirjaansa vakavasti. Technosmartilla kestävyys nähdään merkittävänä trendinä, joka vaikuttaa laajemmin koko toimialaan. Sitoutuminen kestävään kehitykseen, lisää kilpailukykyä ja parantaa liiketoimintamahdollisuuksien ennakointia.  

Toisen työpajan jälkeen, yhteisen pilotin myötä Technosmartille on valittu 15 erilaista mittaria vastuullisuudelle ja kasvulle. Mittareiden valintakriteereinä olivat muun muassa numeerinen laskettavuus, merkittävyys yritykselle ja toimialalle sekä tehokkaasti kerättävissä oleva data. Lisäksi mukaan otettiin vastuullisuuden kehitystehtäviä, jotka auttavat yritystä parantamaan toimintansa vastuullisuutta edelleen. 

“Yhteistyö Mastoksen kanssa on edistänyt vastuullisuustyötämme merkittävästi, ja vienyt eteenpäin tavoitteitamme kohti kestävämpää liiketoimintaa” - Laatupäällikkö Veli-Pekka Solonen 

Pilotin toinen työpaja osoitti hyvin yhteiskehittämisen voiman, kun validoimme Technosmartille konkreettiset ja heidän kontekstiinsa sopivat mittarit. Lähes koko henkilöstön osallistuessa, moni Mastoksen ehdottamista mittareista meni uusiksi tai sai uuden perspektiivin. 

Mittareiden suhteen keskeistä työpajatyöskentelyn jälkeen on alkudatan kiinnittäminen, jotta päästään seuraamaan kehitystä. Ajan myötä voidaan arvioida esimerkiksi, miten Technosmart edistyy kestävän kehityksen tavoitteissaan, mitkä ovat kehityksen vaikutukset liiketoimintaan ja pystytäänkö havaitsemaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Merkittävimpiä yhdessä valittuja mittareita ovat muun muassa polttoainejakelujärjestelmien kautta jaettujen polttoainemäärien vaihtelu sekä kehitys, lajitellun jätteen määrä ja käytössä olevien alkuperäselvitettyjen komponenttien määrä.  

Numeeristen mittareiden lisäksi mukaan valitut vastuullisuuden kehitystehtävät muuttuvat kehittyessään parhaimmillaan vastuullisuusmittareiksi. Tälle listalle nousi muun muassa tuotteiden elinkaaren laskemisen määrittely ja sen seurannan aloittaminen.  

Technosmartin määrätietoinen ja etupainotteinen ote kestävyyssiirtymään auttaa yritystä näkemään kauemmas tulevaisuuteen ja ennakoimaan tulevia muutoksia ja haasteita. Tavoitteena on liiketoiminta, jossa kasvu ja kestävä tapa toimia tukevat toisiaan.   


Technosmart on suomalainen teknologiayhtiö. Yritys on erikoistunut liiketoiminnan vaativimpiin IoT-ympäristöihin ja niiden hallintaan jo vuodesta 1999. Technosmart on kasvanut liiketoiminnan kriittisten ympäristöjen asiantuntijaksi ja palvelee tällä hetkellä suomalaisia viranomaistahoja, sekä suuria kuljetus- ja liikennealan toimijoita.    

Mastos on startup, joka auttaa suomalaisia PK-yrityksiä olemaan maailman vastuullisempia. Mastoksen tavoitteena on osoittaa, että vastuullinen tapa toimia mahdollistaa yrityksen arvon kasvun ja että jokainen yritys pystyy kestävämpään liiketoimintaan aloittamalla vastuullisuusteot omasta tasostaan. 

tilaa blogimme sähköpostiisi.

Inspiroidu kestävään kasvuun

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy