asiakkaat

Vastuullisen kasvun dashboard Rekka Groupissa 

Mastos on kehittänyt alustaa, joka kerää yhteen yrityksen vastuullisuus- ja talousdataa. Rekka Group innostui vastuullisuusdatan keräämisestä ja mahdollisuudesta päästä antamaan asiakasnäkökulmaa alustan kehittämiseksi.

11.3.2024

Kuva: Rekka Group

Tausta:

Rekka Group päätti ottaa ensimmäiset askeleet kohti vastuullisuustoimien systemaattista toteuttamista. Yhteistyössä Mastoksen kanssa luotiin suunnitelma vastuullisuusmittareiden kehittämiseksi ja integroimiseksi osaksi yrityksen arjen toimintoja.

Mastos on kehittänyt alustaa, joka kerää yhteen yrityksen vastuullisuus- ja talousdataa. Rekka Group innostui vastuullisuusdatan keräämisestä ja mahdollisuudesta päästä antamaan asiakasnäkökulmaa alustan kehittämiseksi.

Tavoitteet ja hyödyt:

Tavoitteena oli luoda digitaalinen vastuullisen kasvun -dashboard, joka mahdollistaisi vastuullisuustavoitteiden ja -toimien objektiivisen seurannan ja raportoinnin. 

Tämän avulla Rekka Group halusi siirtyä subjektiivisista arvioista kohti dataan perustuvaa vastuullisen kasvun johtamista. Yhteistyön tuloksena syntyi selkeä ja mittaristo, joka tarjosi yritykselle työkaluja vastuullisuustavoitteiden konkretisoimiseen ja viestimiseen sidosryhmille.

Toteutus:

Rekka Groupin ja Mastoksen tiimit ovat pitäneet työpajoja ja tapaamisia onlinessä. Ensimmäisten tapaamisten aikana jaettiin tietoa Rekka Groupin strategisista tavoitteista ja vastuullisuussuunnitelmista. Mastos valmisti ennakkotietojen pohjalta ensimmäisen version vastuullisuusmittareista. 

Valittuja mittareita viimeisteltiin ja tarkennettiin seuraavissa tapaamisissa. Lisäksi sovittiin datan keräämisestä ja päivittämisestä vastuullisuusmittareiden osalta.

Alkutalvesta 2023 käynnistyi myös yhteistyö LogiAppin kanssa API-rajapinnan avaamiseksi. API-rajapinta mahdollistaa valittujen tunnuslukujen automaattisen päivityksen dashboardille, mikä helpottaa ja tehostaa datan hallintaa ja päivitystä. Rajapinta saatiin auki heti vuoden 2024 alusta ja dashboardin täysimääräinen käyttö voitiin aloittaa.

Ratkaisu:

Yhteistyön tuloksena syntyi digitaalinen Vastuullisen kasvun dashboard, joka tarjoaa Rekka Groupille selkeän ja objektiivisen näkymän vastuullisuustavoitteiden toteutumiseen. Dashboardin avulla Rekka Group voi johtaa kasvuaan vastuullisesti ja viestiä toimistaan avoimesti ja läpinäkyvästi sidosryhmilleen.

Ajatuksia yhteistyöstä:

“On ollut selvää, että tartumme vastuullisuuteen entistä konkreettisemmin. Emme vain tienneet mistä aloittaa ja millaisilla työkaluilla. Kuten muussakin liiketoiminnan johtamisessa, myös vastuullisuudessa, datan kerääminen on merkittävää. Nyt kun olemme keränneet lukuja jo tietoja reilun vuoden, voi jo havaita erilaisia syy-seuraussuhteita. Vastuullisen kasvun dashboard helpotti vastuullisuustoimeen tarttumista ja datan keräämistä.”

  • Suvi, Rekka Group

“Saamamme kehitysideat ja asiakkaan näkemykset sekä käyttäjäkokemukset ovat olleet kullanarvoisia Vastuullisen kasvun dashboardin kehitystyössä. Olemme varmoja, että juuri avoimuus ja uskallus nostaa esiin kysymyksiä matalalla kynnyksellä, on tehnyt yhteistyöstämme tuloksellisen. Se on auttanut meitä kumpaakin onnistumaan yhteisessä tavoitteessamme.”

  • Outi, Mastos Oy


Yhteistyössä Rekka Group ja Mastos Oy.

tilaa blogimme sähköpostiisi.

Inspiroidu kestävään kasvuun

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy