asiakkaat

Vastuullisuusjohtaminen – huomisen kestävä liiketoiminta

yhteinen blogijulkaisu Business Jyväskylän kanssa

7.3.2023

Vastuullisuus on osa nykyaikaista liiketoimintaa, ja sen merkitys kasvaa koko ajan. Mastoksen ja Business Jyväskylän toteuttama vastuullisuuden maturiteettikartoitus osoittaa, että yritysten vastuullisuustoiminnassa on havaittavissa selkeä suunta kohti kestävämpää liiketoimintaa.

Kuitenkin vastuullisuuden johtaminen, seuranta ja viestintä kaipaavat vielä kehitystä. Yritysten on edelleen vaikeaa tunnistaa vastuullisuusmahdollisuudet ja -haasteet liiketoimintansa kehittämisessä.

On havaittavissa, että yhteistyö tuotanto- ja alihankintaketjuissa ei juurikaan pyri edistämään yhdessä vastuullisempaa ja kestävämpää toimintaa. Yritykset ovat aika yksin omien vastuullisuustavoitteidensa kanssa, ja markkinapaine ei välttämättä tue toimialan systeemistä kestävyyssiirtymää tai luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestävimmille tuotteille ja palveluille.

Tuotannon ympäristöystävällisyyteen on investoitu, mutta ei erityisesti vastuulliseen tai kestävään liiketoimintaan. Vastuullisuus ei siis juurikaan ohjaa tuote- ja palvelukehitystä otoksessa mukana olleessa valmistavassa teollisuudessa.Yritysten kyky ennakointiin on vaihteleva. Vastuullisen liiketoiminnan kehittymiseksi myös asiakkailta toivotaan ymmärrystä ja halua investoida vastuullisempiin tuotteisiin.

Sosiaalinen vastuu näyttäytyy henkilöstöstä huolehtimisena, mutta laajemman yhteiskunnallisen vastuun käytännöt näyttäytyvät yksittäisinä hyväntekeväisyystoimintoina. Kiertotalous tai zero waste -ajattelu on yleistä otoksen yrityksissä, mutta esimerkiksi hiilivapaus tavoitteena ei.Näihin havaintoihin peilaten alueiden, ekosysteemien ja erityisesti yritysten kannattaisi jo nyt tiedostaa EU:n keskeisimmät vastuullisuushankkeet, kuten taksonomia, kestävyysraportointi ja yritysvastuulaki. Unohtamatta muita vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyviä EU-hankkeita, kuten pakkotyön ehkäisy, työntekijän oikeudet ja tasa-arvo, palkka-avoimuus, minimipalkka ja alustatalous.

Vastuullisuusjohtaminen on PK-yrityksen kilpailuetu juuri nyt. Yritykset, jotka pystyvät osoittamaan vastuullisuutensa ja kestävyytensä, ovat houkuttelevampia asiakkaille, sijoittajille ja potentiaalisille työntekijöille. Näillä vinkeillä tartut vastuullisuuteen: 

  • Seuraa säännöllisesti vastuullisuuskehitystä alalla ja oman yrityksen toiminnassa.

  • Aseta itsellesi vastuullisuustavoitteet ja -mittarit, vaikka sinua ei (vielä) velvoiteta raportoimaan niistä.

  • Osallista henkilöstö mukaan vastuullisuustoimiin ja vastuullisuusmittareiden valitsemiseen.

  • Arvioi säännöllisesti alihankintaketjun vastuullisuutta ja etsikää yhdessä keinoja kehittää sitä.

  • Vastuullisuusjohtaminen on tärkeä osa kestävää liiketoimintaa ja sen merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. Panostamalla vastuullisuuteen ja kestävyyteen, saavutat kilpailuetua ja samalla edistät yhteiskunnan kestävää kehitystä. 

Lähteenä myös:
EK:n julkaisu Vastuullisuuden EU sääntely etenee


tilaa blogimme sähköpostiisi.

Inspiroidu kestävään kasvuun

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy