Vastuullisuus

Vastuullisuusraportoinnin standardit tutuksi

Vastuullisuus on yhä tärkeämpää liiketoiminnalle. Asiakkaat, sijoittajat ja muut sidosryhmät odottavat yritysten ottavan vastuuta ympäristöstä, yhteiskunnasta ja taloudesta. Vastuullisuusraportointi on tehokas tapa viestiä yrityksesi toimista ja edistymisestä kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla.

23.1.2024

Vastuullisuus on yhä tärkeämpää liiketoiminnalle. Asiakkaat, sijoittajat ja muut sidosryhmät odottavat yritysten ottavan vastuuta ympäristöstä, yhteiskunnasta ja taloudesta. Vastuullisuusraportointi on tehokas tapa viestiä yrityksesi toimista ja edistymisestä kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla.

Tässä blogissa paneudumme vastuullisuusraportoinnin standardeihin ja niiden hyötyihin. Mikäli haluat sisällön webinaaritallenteena, voit tilata sen täältä.

Miksi raportoida?

Vastuullisuusraportoinnin ja siihen liittyvän lainsäädännön tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja varmistaa että tuleville sukupolville yhtä hyvät elämän edellytyksen kuin aikaisemmilla on ollut. Raportointi on keino tunnistaa ja priorisoida vastuullisuustyön painopistealueita yrityksessäsi.

Karkeasti listaten vastuullisuusraportointi:

 • parantaa läpinäkyvyyttä: Avoin ja läpinäkyvä raportointi vahvistaa luottamusta yritykseesi.

 • vahvistaa brändiä ja mainetta: Vastuullisuus on yhä tärkeämpi kilpailutekijä.

 • Helpottaa sijoittajien ja asiakkaiden löytämistä: Vastuullisuusraportointi auttaa sinua tavoittamaan oikeat sidosryhmät etsit sitten rahoitusta tai työntekijäresurssia.

 • Auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä: Vastuullisuustyö voi auttaa minimoimaan liiketoimintariskejä.

Vastuullisuus ja siihen liittyvä raportointi ovat toisaalta jo pitkälle kehittyneet, toisaalta juuri nyt eletään kestävyysmurrosta. EU:n uusi vastuullisuusraportointistandardi (ESRS) tuli pakolliseksi suurille yrityksille vuonna 2024. Käytännössä vuodesta 2024 alkaen CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) velvoittaa kaikkia suuria pörssiyhtiöitä raportoimaan vastuullisuudestaan uuden ESRS -standardin mukaisesti. Tämän jälkeen direktiivi laajenee vaiheittain koskemaan yhä useampia yrityksiä.

Vuonna 2025 raportointivelvollisuus laajenee kaikkiin listattuihin yrityksiin, jotka täyttävät kaksi kolmesta seuraavasta: yli 250 työntekijää, yli 50 miljoonan euron liikevaihto ja/tai yli 25 miljoonan euron tase. Vuonna 2026 direktiivin mukainen raportointivelvollisuus laajenee edelleen vielä pienempiin listattuihin yrityksiin.

Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki EU:ssa toimivat yritykset joutuvat tulevaisuudessa raportoimaan vastuullisuudestaan standardoidulla tavalla. Tämä parantaa yritysten läpinäkyvyyttä ja auttaa sijoittajia, asiakkaita ja muita sidosryhmiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä kumppaniavalinnoissaan.

Raportointistandardit kehittyvät ja yhdenmukaistuvat 

Standardit helpottavat vertailua ja tekevt raportoinnista ymmärrettävämpää.

Vastuullisuustandardeja on erilaisia. Alle listattu oleellisimmat: 

Global Reporting Initiative (GRI):

 • Vanhin ja laajimmin käytetty standardi.

 • Sopii kaikenkokoisille ja -tyyppisille yrityksille.

 • Tarjoaa kattavan ohjeiston vastuullisuusraportointiin.

EU:n vastuullisuusraportointistandardi (ESRS):

 • Pakollinen suurille yrityksille EU:ssa vuonna 2024.

 • Perustuu olennaisuusanalyysiin.

 • Sisältää paljon tekstipohjaisia kuvauksia ja joitain lukuja.

 • Yhteensopiva GRI:n ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Pohjoismainen Nordic Sustainability Reporting Standard (NRS):

 • Kehitetty erityisesti PK-yritysten tarpeisiin.

 • Yksinkertainen ja helppokäyttöinen.

 • Keskittyy Pohjoismaiden erityispiirteisiin.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD):

 • Keskittyy ilmastonmuutoksen rahoitusvaikutuksiin.

 • Tarjoaa ohjeita ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien raportointiin.

Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD):

 • Keskittyy luonnon monimuotoisuuden rahoitusvaikutuksiin.

 • Tarjoaa ohjeita luontoriskien ja -mahdollisuuksien raportointiin.

Sustainability Accounting Standards Board (SASB):

 • Keskittyy ESG-sijoittamiseen ja riskienhallintaan.

 • Tarjoittaa toimialakohtaisia ohjeita vastuullisuusraportointiin.

Global Compact:

 • YK:n maksullinen ohjelma, joka sisältää 10 periaatetta.

 • Ei ole varsinainen raportointistandardi, mutta voi toimia ohjeena vastuullisuustyölle.

Miten aloittaa vastuullisuusraportointi?

Vastuullisuusraportointi on yhä tärkeämpää yrityksille, sillä se lisää läpinäkyvyyttä ja auttaa sidosryhmiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Mutta mistä aloittaa?

Ensimmäinen askel on määritellä raportoinnin kohderyhmä ja syyt. Kenelle viestitään ja miksi? Haluatko parantaa yrityksen imagoa, houkutella sijoittajia, täyttää lakisääteisiä velvoitteita vai jotain muuta?

Seuraavaksi on harkittava, millaiseen prosessiin ollaan valmiita sitoutumaan. Vastuullisuusraportointi ei ole kertaluonteinen projekti, vaan jatkuva kehitysprosessi. On tärkeää varmistaa, että yrityksellä on resurssit ja osaaminen raportoinnin ylläpitämiseen.

Kun perusta on kunnossa, on aika laatia vastuullisuusstrategia ja määritellä kestävyystavoitteet. Tämän jälkeen on muodostettava tiimi, joka vastaa raportoinnista ja perehdyttävä sidosryhmien odotuksiin.

Arvoketju- ja olennaisuusanalyysi auttavat tunnistamaan yrityksen tärkeimmät vaikutukset ja sidosryhmät. Seuraavaksi on kartoitettava olemassa oleva data ja mietittävä sen hallinnointi.

Vasta tämän jälkeen on aika valita raportoinnin standardi. Useita standardeja on tarjolla, ja valinta riippuu yrityksen tarpeista ja tavoitteista.

Muista, että vastuullisuusraportointi on jatkuva prosessi, joka vaatii sitoutumista ja kehitysmielisyyttä. Se on kuitenkin erinomainen tapa parantaa yrityksen läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta.

Voit aina hihkaista apua, mikäli tarvitse apua vastuullisuusraportoinnissa:

Seuraavat webinaarit.

tilaa blogimme sähköpostiisi.

Inspiroidu kestävään kasvuun

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2024 Mastos Oy