asiakkaat

Vastuullisuus on strateginen päätös

Yli vuoden kestänyt yhteistyömme Technosmartin kanssa on osoittautunut molemmille osapuolille liiketoimintaa kehittäväksi kokemukseksi. Technosmart on ensimmäisiä asiakkaitamme, joiden kanssa toteutettiin vastuullisen kasvun käynnistys -palvelumme.

21.3.2024

Kuva: Technosmart

Technosmart otti käyttöön Mastoksen dashboardin vastuullisuustoimiensa seuraamiseksi. Heidän sitoutumisensa vastuullisuuden edistämiseen koko yrityksen tasolla on merkittävä strateginen päätös. Tämä on lisännyt yrityksen henkilöstön ymmärrystä vastuullisuustoimien kehittymisestä liiketoiminnan kontekstissa.

Yhteistyöstämme voit lukea lisää aiemmista blogeistamme tästä ja tästä.

Yhteistyössä Technosmart Oy ja Mastos Oy

Vastuullisuus on strateginen päätös

Vastuullisuuden kehittäminen on yrityksessä aina strateginen päätös. Sitä se on ollut myös Technosmartissa. Yhtiön tavoitteena on saada toimialalla uudenlaista jalansijaa, luoda vastuullisuudesta kilpailuetua sekä olla osa ratkaisua globaalien haasteiden osalta. 

Yleisesti yrityksiä vastuullisuuden haltuunottoon kirittävät myös EU:n tiukentuva sääntely, kuten kestävyysraportointidirektiivi (CSRD*) ja yritysvastuulaki (CSDDD**). Kaikki nämä luovat suomalaisille yrityksille haasteita, mutta myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja erottuvuustekijöitä suhteessa kilpailijoihin. 

Yhteistyömme Technosmartin kanssa osoittaa, että vastuullisuustoimien seuraaminen voi edistää liiketoiminnan kehittymistä konkreettisesti mm.: 

  • uudistaen talousdatan seuraamisen.

  • tuoden näkökulmia laatukäsikirjaan.

  • vahvistaen toimialan edelläkävijyyttä.

Mittaristojen kehitys ja niistä syntyvät konkreettiset kuvaajat eivät ainoastaan paranna ymmärrystä yrityksen kehityksestä, vaan myös tekevät näkyväksi riskejä. Technosmartin kohdalla mm. syvällisempi tutustuminen merkittävimpiin tavarantoimittajiin on auttanut Technosmartia tunnistamaan riskejä ja mahdollisuuksia, mikä puolestaan auttaa vahvistamaan yrityksen asemaa markkinassa.

Yrityksen arjesta kohti monimutkaisempia kokonaisuuksia

Yhteisissä työpajoissa olemme purkaneet auki nykyistä liiketoimintaa ja sen vaikutuksia ESG*** näkökulmista. Samalla olemme ottaneet huomioon käsillä olevan kestävyysmurroksen, sekä siihen liittyvät vastuullisuusvaatimukset. Olemme yhdistäneet tähän arvoketjuajattelun eli minkälaista positiivista tai negatiivista vaikutusta liiketoiminnalla on sen eri vaiheissa.

Työskentelyn avulla olemme löytäneet mittareita, joihin voidaan jo saada dataa tai joihin on mahdollista aloittaa datan kerääminen. Jos olemme havainneet strategisesti tärkeän osa-alueen, mutta emme ole löytäneet sille sopivaa mittaria, olemme määritelleet asiata vastuullisuuden kehitystehtävän, joka voi sisältää määrittelytyötä tai uusien prosessien luomista mittarin saavuttamiseksi.

Nyt Technosmartilla on Mastoksen mittaristo, mikä tarjoaa entistä monipuolisempia mahdollisuuksia seurantaan ja raportointiin.

Yhteistyömme Technosmartin kanssa on ollut hedelmällistä molemmille osapuolille. 

Samuli Natri, Technosmart: “Toimintamme kehittyessä myös mittaristot ovat kehittyneet hienosti, ja odotamme innolla uudistunutta käyttöliittymää ja monipuolisia uusia mittaristoja. Mastos sparraa meitä hienolla tavalla tässä haastavassa ESG-maailmassa. Kiitos siitä! ” 

Tiia Hamro-Drotz, Mastos: ”Technosmartin asiakkuus ja halu olla edelläkävijä vastuullisuudessa ovat tulleet Mastokselle juuri oikeaan aikaan. Technosmartin aito tarve ja halu ovat kirittäneet meitä kehitystyössä. Tämän yhteistyön ansiosta myös meidän palvelumme on kehittynyt paremmaksi.”

Lyhenteet selkeäksi kieleksi ja direktiivien taustat:

*CSRD = EU:n kestävyysraportointidirektiivillä, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) yhtenäistetään organisaatioiden kestävyysraporttien sisältöä sekä lisätään raporttien luotettavuutta. Tämän pohjalta kaikkien sidosryhmien on helpompi arvioida organisaation toimintaa myös muiden kuin taloudellisten tietojen osalta.

**CSDDD = Corporate Sustainability Due Diligence Directive -nimisellä yritysvastuulailla halutaan asettaa yrityksille uusia velvollisuuksia ehkäistä ja kantaa vastuuta arvoketjunsa vaikutuksista. Erityistä huomiota kiinnitetään ihmisoikeuksiin ja ympäristövaikutuksiin. Esitys on saanut muutettuna sai Coreperissa jäsenvaltioiden määräenemmistön tuen 15.3.2024.

***ESG = Ympäristö, Sosiaalinen ja hyvä hallinto ( eng. Environmental, Social, Governance). Lyhenne on saanut alkunsa sijoittajien suunnalta kun on herännyt tarve arvioida yrityksiin liittyvä riskejä myös vastuullisuuden näkökannalta. Tällä hetkellä sitä käytetään laajemmin puhuttaessa yritysvastuusta. 

tilaa blogimme sähköpostiisi.

Inspiroidu kestävään kasvuun

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2023 Mastos Oy

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2023 Mastos Oy

Mastos Oy

Hannikaisenkatu 20

40100 Jyväskylä

tiia@mastos.fi

044 016 9249


Liity sähköpostistalle

Saat ensimmäisten joukossa
uusia eväitä kestävään kasvuun.

© 2023 Mastos Oy